januari 8

Actievoorwaarden en spelregels

 1. Winacties worden uitgeschreven door Martine van den Berg onder de handelsnaam Juf Tienie gevestigd te Hillegom. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer op de actie hebt gereageerd, jeĀ een email hebtĀ gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal Ć©Ć©n keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geĆÆnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Martine van den Berg/Juf TienieĀ kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Martine van den Berg/Juf TienieĀ voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname aan de winactie ook de nieuwsbrief van Juf Tienie. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mailsĀ niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Martine van den Berg/Juf Tienie
 15. Martine van den Berg/ Juf TienieĀ handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Juf Tienie, Albert Verweijlaan 75, 2182 PT Hillegom, 0618541612 e-mail: info@juftienie.nl. JeĀ ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangstĀ via e-mail een reactie.

Tags


You may also like

Oefen je toets

Oefen je toets

Steek een hart onder de riem!

Steek een hart onder de riem!
Leave a Reply
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350